Slide background

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Kutnie

CONTACT US

KOMUNIKAT

Decyzja zatwierdzająca taryfę

W dniu 7 czerwca 2021 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została opublikowana decyzja nr WA.RZT.70.62.2021/4 z dnia 14.05.2021 r. informująca, że taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Kutno wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia (zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. Dz. U. 2020 poz. 2028).
Pobierz

KOMUNIKAT

 Bieżące inwestycje

Bieżące inwestycje
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie zrealizowało dwie inwestycje w ramach podpisanej umowy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi o częściowe umorzenie pożyczki w kwocie 5 236 118,00 zł na zadanie: "Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutna". 
Łączna wartość planowanych inwestycji w ramach tego zadania to 6 544 000,00 zł.
Czytaj dalej

Aktualności

Zgłaszanie awarii


Awarie prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:


w dni robocze w godzinach
od 6:00 do 15:00:

tel: 24 251 07 69

tel: 24 254 74 61

w pozostałych dniach i godzinach:

tel: 24 254 29 46

Ważne informacje dotyczące korespondencji z PWIK

Uprzejmie informujemy, że korespondencję kierowaną do PWiK Sp. z o.o. należy pozostawiać w skrzynce na listy, która umieszczona jest na ogrodzeniu przy wejściu do siedziby firmy.

Wytyczne techniczne
montażu wodomierza dodatkowego

Czytaj dalej

Wytyczne techniczne
montażu zaworu antyskażeniowego

Czytaj dalej
0
osób zaopatrywanych w wodę
0
sieci wododociągowej
0
przyłączy wodociągowych
0
przyłączy kanalizacyjnych

Wszystko o wodzie

Jakość wody,
twardość,badania laboratoryjne

Czytaj dalej

Technologia uzdatniania wody -
SUW Graniczna, DUW Metalowa

Czytaj dalej

Dojazd

PWIK Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4
99-300 Kutno
tel: +48 24 253 33 20
email: biuro@pwik.kutno.pl
Pon. - Piątek: 7.00 - 15.00