Slide background

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Kutnie

CONTACT US

INFORMACJA

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o  w Kutnie
informuje, iż od dnia 22 lutego 2024 roku obligatoryjnym  warunkiem końcowego odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego
jest kamerowanie przyłącza.

Koszt takiej usługi  wykonanej przez nasze przedsiębiorstwo będzie wynosił:
- przyłącze do 5mb – 150zł + VAT,
- przyłącze powyżej 5 mb – 250 zł + VAT .

Zmiana rachunku bankowego

Informujemy, że od dnia 21-12-2022 r. obowiązują indywidualne numery kont bankowych.

Prosimy o wpłaty należności na nowe numery kont bankowych.
 


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie podpisało umowę o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pożyczka na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w PWiK w Kutnie" w kwocie 570.700,00 zł.

W skład zadania wchodzą:
  1.  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,4 kW na terenie Studni nr 1 w Kutnie, przy ul. Toruńskiej 31 A;
  2.  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,4 kW na terenie Studni nr 2 w Kutnie, przy ul. Toruńskiej 45 A;
  3.  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,4 kW na terenie Studni nr 4 w Kutnie, przy ul. Zimowej 10 A;
  4.  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,4 kW na terenie Studni nr 5 w Kutnie, przy ul. Jesiennej 81 A.
Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji zadania zakłada, iż wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych pozwoli na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w ilości ok. 160,627 MWh rocznie, co doprowadzi do ograniczenia emisji pyłu, SO₂, NOₓ, CO i CO₂ do atmosfery.

www.wfosigw.lodz.pl

                                                             Dodano 31-08-2022 r.
Instalacje fotowoltaiczne na studniach głębinowych
Instalacja fotowoltaiczna, Studnia nr 2
 Bieżące inwestycje

Bieżące inwestycje
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie zrealizowało
11 inwestycji w ramach podpisanej umowy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi o częściowe umorzenie pożyczki w kwocie 5 236 118,15 zł na zadanie: "Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutna". 
Łączna wartość planowanych inwestycji w ramach tego zadania
to 5 691 378,29 zł.
Czytaj dalej

Czego nie należy wrzucać do toalety, zlewu czy umywalki?

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kutnie od dłuższego czasu zmaga się z dużą liczbą awarii urządzeń kanalizacyjnych, polegających na zatorach przewodów kanalizacyjnych oraz uszkodzeniach pomp ściekowych. W wielu przypadkach powodem blokad jest traktowanie przez użytkowników urządzeń sanitarnych jak zsypów na śmieci.
 
Dlatego też, podjedliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną, w której apelujemy o zmianę złych nawyków, powodujących ogromne koszty związane
z uszkodzeniami sieci kanalizacyjnej, a w konsekwencji zagrażających całemu środowisku naturalnemu. Sieć kanalizacyjna i przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z naszych domów – nieczystości sanitarne z kąpieli, mycia, prania i WC. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną także inne odpady, powodują one zatory przewodów kanalizacyjnych i spiętrzenie ścieków w kanałach.
 
Jeśli nie chcemy mieć zatkanej rury kanalizacyjnej, to nie wrzucajmy do urządzeń sanitarnych, w tym muszli klozetowych, bidetów, umywalek czy zlewów: odpadów higienicznych (np. ręczników papierowych, wacików, patyczków do uszu, pieluszek, chusteczek nawilżanych, podpasek, nici dentystycznych), lekarstw, resztek jedzenia, farb, tłuszczy i olejów, smarów, odpadów po remoncie lub budowie, kartek papieru, niedopałków papierosów, odpadów organicznych: fusów
z kawy czy herbaty, gum do żucia, włosów.
 
Wrzucane do toalety chusteczki czy patyczki zbijają się w zwartą masę i tworzą sploty uniemożliwiające swobodny przepływ ścieków. Wylewane do zlewu tłuszcze i oleje, tężeją w rurach zmniejszając ich średnicę, zaś środki chemiczne, farby, leki poprzez zawarte w nich substancje chemiczne są zagrożeniem dla mikroorganizmów oczyszczających ścieki. Wrzucając resztki jedzenia do zlewów i toalet nieświadomie dokarmiamy i przyciągamy gryzonie, które żyją w kanałach.
Codzienne drobne decyzje każdego z nas mają znaczący wpływ na cenę odprowadzania i oczyszczania ścieków. Co jest ważnym powodem by zmienić złe nawyki.
Image

Aktualności

Zgłaszanie awarii


Awarie prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:


w dni robocze w godzinach
od 6:00 do 15:00:

tel: 24 251 07 69

tel: 24 254 74 61

w pozostałych dniach i godzinach:

tel: 24 254 29 46

Ważne informacje dotyczące korespondencji z PWIK

Uprzejmie informujemy, że korespondencję kierowaną do PWiK Sp. z o.o. należy pozostawiać w skrzynce na listy, która umieszczona jest na ogrodzeniu przy wejściu do siedziby firmy.

Wytyczne techniczne
montażu wodomierza dodatkowego

Czytaj dalej

Wytyczne techniczne
montażu zaworu antyskażeniowego

Czytaj dalej
0
osób zaopatrywanych w wodę
0
sieci wododociągowej
0
przyłączy wodociągowych
0
przyłączy kanalizacyjnych

Wszystko o wodzie

Jakość wody,
twardość,badania laboratoryjne

Czytaj dalej

Technologia uzdatniania wody -
SUW Graniczna, DUW Metalowa

Czytaj dalej

Dojazd

PWIK Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4
99-300 Kutno
tel: +48 24 253 33 20
email: biuro@pwik.kutno.pl
Pon. - Piątek: 7.00 - 15.00