Slide background

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Kutnie

CONTACT US

INFORMACJA

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o  w Kutnie
informuje, iż od dnia 22 lutego 2024 roku obligatoryjnym  warunkiem końcowego odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego
jest kamerowanie przyłącza.

Koszt takiej usługi  wykonanej przez nasze przedsiębiorstwo będzie wynosił:
- przyłącze do 5mb – 150zł + VAT,
- przyłącze powyżej 5 mb – 250 zł + VAT .

Zmiana rachunku bankowego

Informujemy, że od dnia 21-12-2022 r. obowiązują indywidualne numery kont bankowych.

Prosimy o wpłaty należności na nowe numery kont bankowych.
 


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie podpisało umowę o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pożyczka na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w PWiK w Kutnie" w kwocie 570.700,00 zł.

W skład zadania wchodzą:
  1.  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,4 kW na terenie Studni nr 1 w Kutnie, przy ul. Toruńskiej 31 A;
  2.  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,4 kW na terenie Studni nr 2 w Kutnie, przy ul. Toruńskiej 45 A;
  3.  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,4 kW na terenie Studni nr 4 w Kutnie, przy ul. Zimowej 10 A;
  4.  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,4 kW na terenie Studni nr 5 w Kutnie, przy ul. Jesiennej 81 A.
Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji zadania zakłada, iż wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych pozwoli na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w ilości ok. 160,627 MWh rocznie, co doprowadzi do ograniczenia emisji pyłu, SO₂, NOₓ, CO i CO₂ do atmosfery.

www.wfosigw.lodz.pl

                                                             Dodano 31-08-2022 r.
Instalacje fotowoltaiczne na studniach głębinowych
Instalacja fotowoltaiczna, Studnia nr 2
 Bieżące inwestycje

Bieżące inwestycje
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie zrealizowało
11 inwestycji w ramach podpisanej umowy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi o częściowe umorzenie pożyczki w kwocie 5 236 118,15 zł na zadanie: "Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutna". 
Łączna wartość planowanych inwestycji w ramach tego zadania
to 5 691 378,29 zł.
Czytaj dalej

Czego nie należy wrzucać do toalety, zlewu czy umywalki?

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kutnie od dłuższego czasu zmaga się z dużą liczbą awarii urządzeń kanalizacyjnych, polegających na zatorach przewodów kanalizacyjnych oraz uszkodzeniach pomp ściekowych. W wielu przypadkach powodem blokad jest traktowanie przez użytkowników urządzeń sanitarnych jak zsypów na śmieci.
 
Dlatego też, podjedliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną, w której apelujemy o zmianę złych nawyków, powodujących ogromne koszty związane
z uszkodzeniami sieci kanalizacyjnej, a w konsekwencji zagrażających całemu środowisku naturalnemu. Sieć kanalizacyjna i przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z naszych domów – nieczystości sanitarne z kąpieli, mycia, prania i WC. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną także inne odpady, powodują one zatory przewodów kanalizacyjnych i spiętrzenie ścieków w kanałach.
 
Jeśli nie chcemy mieć zatkanej rury kanalizacyjnej, to nie wrzucajmy do urządzeń sanitarnych, w tym muszli klozetowych, bidetów, umywalek czy zlewów: odpadów higienicznych (np. ręczników papierowych, wacików, patyczków do uszu, pieluszek, chusteczek nawilżanych, podpasek, nici dentystycznych), lekarstw, resztek jedzenia, farb, tłuszczy i olejów, smarów, odpadów po remoncie lub budowie, kartek papieru, niedopałków papierosów, odpadów organicznych: fusów
z kawy czy herbaty, gum do żucia, włosów.
 
Wrzucane do toalety chusteczki czy patyczki zbijają się w zwartą masę i tworzą sploty uniemożliwiające swobodny przepływ ścieków. Wylewane do zlewu tłuszcze i oleje, tężeją w rurach zmniejszając ich średnicę, zaś środki chemiczne, farby, leki poprzez zawarte w nich substancje chemiczne są zagrożeniem dla mikroorganizmów oczyszczających ścieki. Wrzucając resztki jedzenia do zlewów i toalet nieświadomie dokarmiamy i przyciągamy gryzonie, które żyją w kanałach.
Codzienne drobne decyzje każdego z nas mają znaczący wpływ na cenę odprowadzania i oczyszczania ścieków. Co jest ważnym powodem by zmienić złe nawyki.
Image

Aktualności

Zgłaszanie awarii


Awarie prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:


w dni robocze w godzinach
od 6:00 do 15:00:

tel: 24 251 07 69

tel: 24 254 74 61

w pozostałych dniach i godzinach:

tel: 24 254 29 46

Ważne informacje dotyczące korespondencji z PWIK

Uprzejmie informujemy, że korespondencję kierowaną do PWiK Sp. z o.o. należy pozostawiać w skrzynce na listy, która umieszczona jest na ogrodzeniu przy wejściu do siedziby firmy.

Wytyczne doboru średnicy wodomierzy dla projektantów
Czytaj dalej
Wytyczne techniczne montażu zaworu antyskażeniowego
Czytaj dalej
Wytyczne techniczne montażu wodomierza dodatkowego
Czytaj dalej
0
osób zaopatrywanych w wodę
0
sieci wododociągowej
0
przyłączy wodociągowych
0
przyłączy kanalizacyjnych

Wszystko o wodzie

Jakość wody,
twardość,badania laboratoryjne

Czytaj dalej

Technologia uzdatniania wody -
SUW Graniczna, DUW Metalowa

Czytaj dalej

Dojazd

PWIK Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4
99-300 Kutno
tel: +48 24 253 33 20
email: biuro@pwik.kutno.pl
Pon. - Piątek: 7.00 - 15.00