Bieżące Inwestycje

www.wfosigw.lodz.pl

www.wfosigw.lodz.pl

Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie zakończyło realizację inwestycji w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o częściowe umorzenie pożyczki
w kwocie 5 236 118,15 zł na zadanie:
"Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutna".

Łączna wartość planowanych inwestycji w ramach tego zadania to 5 691 378,29 zł.

www.wfosigw.lodz.pl

Zakończone inwestycje w ramach umowy z WFOŚiGW w Łodzi
www.wfosigw.lodz.pl

W pierwszym półroczu 2022 roku zostały zakończone prace budowlane na ul. Komuny Paryskiej, ul. Klepy, ul. Fijałkowskich, ul. Chełmońskiego i Malczewskiego oraz ul. Porazińskiej, Wrzosowej i Porzeczkowej.
Wyżej wymienione inwestycje realizowane były w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzenie pożyczki na zadanie: "Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutna".

Prace budowlane na ulicy Wrzosowej prowadziła firma F.U. “CENTRO” Dominik Cendlewski, 09-500 Gostynin, Budy Kozickie 52.
Koszt inwestycji netto: 479 000,00 zł (brutto: 589 170,00 zł).

Budową sieci kanalizacyjnej w ulicy Porzeczkowej zajmował się Zakład Usług Ogólnobudowlanych Tadeusz Nowakowski, 99-300 Kutno, Malina 2.
Koszt wykonania sieci sanitarnej netto: 414 634,15 zł (brutto: 510 000,00 zł).              

Kierujemy podziękowania w stronę Mieszkańców wyżej wymienionych ulic za wyrozumiałość wobec utrudnień i niedogodności powstałych podczas realizacji projektu. Dokładamy wszelkich starań aby minimalizować uciążliwości związane z prowadzonymi pracami.
 
Liczymy na dalszą współpracę, bowiem mieszkańcy ww. ulic będą mogli podłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej. Pierwszym krokiem będzie wypełnienie i złożenie w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej – druki są dostępne na naszej stronie internetowej. 

_____________________________________


Początek 2022 roku to intensywny czas dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kutnie ponieważ rozpoczęły się prace budowlane między innymi, na ul. Komuny Paryskiej, ul. Klepy, ul. Fijałkowskich, ul. Chełmońskiego i Malczewskiego oraz ul. Porazińskiej.
Wyżej wymienione inwestycje realizowane są w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzenie pożyczki na zadanie: “Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutna”.

Na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej w ramach przetargu sektorowego nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – F.U. “CENTRO” Dominik Cendlewski,
09-500 Gostynin, Budy Kozickie 52.
Koszt inwestycji wynosi netto: 177 800,00 zł (brutto: 218 694,00 zł).

Przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Klepy wygrał Zakład Usług Ogólnobudowlanych Tadeusz Nowakowski, 99-300 Kutno, Malina 2.
Koszt wykonania sieci sanitarnej wynosi netto: 190 000,00 zł (brutto: 233 700,00 zł).
Prace budowlane na ulicy Fijłkowskich prowadzi także
F.U. “CENTRO” Dominik Cendlewski, 09-500 Gostynin, Budy Kozickie 52.
Koszt inwestycji wynosi netto: 178 000,00 zł (brutto: 218 940,00 zł).

Sieć kanalizacji sanitarnej na ulicy Chełmońskiego i Malczewskiwego buduje
Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny “INST-BUD” Józef Ziętarski,
99-300 Kutno, ul. Rzemieślnicza 5,
za kwotę netto: 161 594,31 zł (brutto: 198 761,00 zł).

Przekazano również plac pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Porazińskiej firmie
F.U. “CENTRO” Dominik Cendlewski, 09-500 Gostynin, Budy Kozickie 52.
Koszt realizacji netto: 192 000,00 zł (brutto: 236 160,00 zł).

Kierujemy podziękowania w stronę Mieszkańców wyżej wymienionych ulic za wyrozumiałość wobec utrudnień i niedogodności powstałych podczas realizacji projektu. Dokładamy wszelkich starań aby minimalizować uciążliwości związane z prowadzonymi pracami.

Liczymy na dalszą współpracę, bowiem mieszkańcy ww. ulic będą mogli podłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej. Pierwszym krokiem będzie wypełnienie i złożenie w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej - druki są dostępne na naszej stronie internetowej.

_____________________________________

W dniu 12 lipca 2021 r. przekazano plac budowy do rozpoczęcia prac budowlanych
w ramach Umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi - inwestycji “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji z pompownią ścieków w Kutnie w ulicy Marii Skłodowskiej – Curie (działka nr ew. 11 – obręb Kościuszków)”.
Wykonawcę wyłoniono w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Tadeusz Nowakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Ogólnobudowlanych, 99-300 Kutno, Malina nr 2.
Wartość robót brutto wynosi: 798 999,00 zł.
Prace zaplanowane zostały do 03 września 2021 r.
_____________________________________

W dniu 22 marca 2021 r. przekazano plac budowy pod realizację pierwszego etapu inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kutnie w ulicy Narutowicza na działkach o numerze ewidencyjnym 500/3, 20/3". Nowa sieć będzie wykonana z rur GRP Ø 500 mm, PVC Ø 315 mm, 200 mm, 160 mm oraz studni rewizyjnych. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Zakończenie pierwszego etapu budowy  o długości  349,30 mb sieci z przyłączami do granicy działki zaplanowano na czerwiec bieżącego roku.
Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego sektorowego – FIRMA "PROSPOL" S.C. Daniel, Marzena Proskura, Majków Duży 60a, 97-371 Wola Krzysztoporska.
Koszty w/w inwestycji:
Łącznie - 2.619.000,00 zł netto - 3.221.370,00 zł brutto
Etap I – 1.046.699,10 zł netto - 1.287.439,89 zł brutto
Etap II – 846.002,95 zł netto - 1.040.583,63 zł brutto
Etap III – 726.297,95 zł netto - 893.346,48 zł brutto 

Kierujemy podziękowania w stronę Mieszkańców wyżej wymienionej ulicy za wyrozumiałość wobec utrudnień i niedogodności  powstałych podczas realizacji projektu. Dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować uciążliwości związane  z prowadzonymi pracami.    
W przypadku pytań lub wątpliwości służymy pomocą i podajemy numer kontaktowy:
24 251 07 56 lub 24 254 35 54

Zakończone inwestycje

Zostały zakończone prace, w ramach których powstała sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkoszyńskiej  i  w ul. Łódzkiej.   
Na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Łąkoszyńskiej w ramach przetargu sektorowego nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Firmę Prospol S.C. Daniel, Marzena Proskura,
z siedzibą Majków Duży 60a, 97-371 Wola Krzysztoporska.
Koszt inwestycji wyniósł netto: 211.000,00 zł (brutto: 259.530,00 zł)
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łódzkiej wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROBUD Paweł Złotowski z siedzibą w Leszczynku 2a, 99-300 Kutno.
Koszt wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wyniósł
netto: 263.927,15 zł (brutto: 324.630,39 zł).
Liczymy na dalszą współpracę, bowiem mieszkańcy ww. ulic będą mogli korzystać
z pobudowanych sieci. Pierwszym krokiem będzie wypełnienie i złożenie w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Druki dostępne są na naszej stronie internetowej.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości służymy pomocą i podajemy numery telefonów do kontaktu:

24 251 07 56 lub 24 254 35 54
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
ul. Wrzosowa
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
ul. Wrzosowa
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
ul. Porzeczkowa
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
ul. Porzeczkowa
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
ul. Porazińskiej
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Chełmońskiego i ul. Malczewskiego
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Komuny Paryskiej
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Komuny Paryskiej
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Komuny Paryskiej
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Komuny Paryskiej
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Klepy
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Klepy
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Klepy
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Fijałkowskich
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Fijałkowskich
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Fijałkowskich
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Marii Skłodowskiej – Curie
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Marii Skłodowskiej – Curie
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łąkoszyńska
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łąkoszyńska
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łąkoszyńska
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łódzka