Taryfa

Woda
L.p.
Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)

Taryfowa grupa

odbiorców

Rodzaj cen

i stawek opłat

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (tj. obowiązuje od 12 czerwca 2020 r. do 11 czerwca 2021 r.)
1

Grupa 1 -

gospodarstwa

domowe

Cena wody

(zł/m3)

3,96
2

Grupa 2 -przemysł

spożywczy i

farmaceutyczny

Cena wody

(zł/m3)

4,00
3

Grupa 3 -pozostali odbiorcy

Cena wody

(zł/m3)

4,03
Ścieki
L.p.
Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)

Taryfowa grupa

odbiorców

Rodzaj cen

i stawek opłat

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1

Grupa 1 -

dostawcy ścieków socjalno-bytowych

Cena wody

(zł/m3)

3,97
2

Grupa 2 -dostawcy ścieków przemysłowych

Cena wody

(zł/m3)

6,42

Taryfa została zatwierdzona decyzją nr  WA.RET.070.1.306.2.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dniem 17. 05. 2018 r.