Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Wyjaśnienie dotyczące przetargu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie „Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bzów w Kutnie”.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, Zamawiający przekazuje niniejszą odpowiedź:

Pytanie: Poz.15 - Jaka wysokość włazu Państwa interesuje?
Odpowiedź: Właz żeliwny typu ciężkiego 40 t Ø 600 o wysokości 11,5 cm.


Pytanie: Poz.16 - Czy Zamawiający dopuszcza dowóz rur PE w odcinkach L6000?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na dostarczanie rur HD PE 100,SDR 17 RC PN10, Ø 90 w odcinkach L=6000 mm. Rury mają być dostarczone w odcinkach L=12000 mm.


Pytanie: Poz.27 - Proszę o sprecyzowanie jakie mają być tabliczki domiarowe?
Odpowiedź: Tabliczki domiarowe z opisem „Z” - 4szt.


Pytanie:Poz.28 - Proszę o sprecyzowanie, z czego ma być wykonany słupek domiarowy?
Jaką ma mieć długość?
Odpowiedź: Słupek do tabliczek domiarowych powinien być stalowy o wysokości min 1,80cm.