Badanie wody pitnej

iso9001-2.png

Informacje ogólne

Laboratorium zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków może wykonywać badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dzięki temu, że System zarządzania Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie –  decyzja nr PSSE/HK/MW/4611/ 14/ 20 z dnia 31.12.2020. Ponadto Laboratorium posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakości PN-EN ISO 9001:2015 (Certyfikat Nr. CSJ/704/2020) Wyniki badań pochodzące z Laboratorium w myśl obowiązującego ustawodawstwa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.
Inwestycje bieżące

Udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przedsiębiorstwo eksploatuje dwa samochody jeden to Volvo drugi Mercedes ze specjalistyczną zabudową do udrażniania i czyszczenia rur w systemie kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej.

czytaj więcej