Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kutnie, ul. Graniczna 13

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie realizuje zadanie inwestycyjne pn.

"Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kutnie, ul. Graniczna 13".

W następstwie wieloletniej eksploatacji i stopniowego zużycia urządzeń technologicznych 
jak i obiektów budowlanych - wystąpiła konieczność gruntownej modernizacji obiektu SUW. 
Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych poprawi efektywność procesu uzdatniania 
i jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Spodziewane efekty, to m.in.:

- zwiększenie pewności zaopatrzenia mieszkańców w wodę, 
- poprawa jakości wody podawanej do sieci wodociągowej (w tym - dezynfekcja promieniami UV zamiast chlorem),
- zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego (podwójna bariera bakteriologiczna),
- zmniejszenie kosztów uzdatniania wody w wyniku zastosowania nowoczesnych, energooszczędnych technologii i urządzeń,
- poprawa wizerunku architektonicznego rejonu ul. Granicznej w wyniku zastąpienia starych, zdegradowanych obiektów budowlanych SUW - nowymi obiektami o estetycznym wyglądzie wraz z nowym ogrodzeniem terenu.

Projekt modernizacji SUW opracowała firma „AWP Nordic Product Sp. z o.o” z Łodzi.

Generalnym wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo „HYDRO-Marko Maria Pluta” z Jarocina.

Prace rozpoczęto w czerwcu, a przewidywany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2013 r.