Komunikat

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kutnie uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac remontowych na sieci wodociągowej magistralnej Ø 400 mm w rejonie ulicy Jagiellońskiej (pod wiaduktem w ciągu ul. Łęczyckiej) w terminie: od dnia 07.02.2019 r. godz. 730 do dnia 8.02.2019 r. godz. 1530 w południowo – zachodniej części miasta Kutna mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz zakłócenia parametrów fizyko-chemicznych podawanej wody.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy Odbiorców.

Top