Komunikat

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie uprzejmie informuje, że w związku z awarią na Doraźnym Ujęciu Wody przy ul. Metalowej, w dniu 4 czerwca br. od godz. 8.30 nastąpi przełączenie Odbiorców ŁSSE- Podstrefa Kutno na zasilanie ze Stacji Uzdatniania Wody z ul. Granicznej.
W związku z powyższym, na czas usuwania awarii, nastąpi zmiana parametrów podawanej wody oraz mogą wystąpić spadki jej ciśnienia.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy Odbiorców.

Awarie prosimy zgłaszać
pod numerami telefonów: 

- w dni robocze w godzinach
od 6:00 do 15:00: 

24 2510769,
24 2547461

- w pozostałych godzinach: 

24 2542946

 
 
© 2018 PWIK Sp. z o.o.. All Rights Reserved.