Bieżące inwestycje

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie obecnie realizuje dwie inwestycje w ramach podpisanej umowy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o częściowe umorzenie pożyczki
w kwocie 5 236 118,00 zł na zadanie: "Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutna".
Łączna wartość planowanych inwestycji w ramach tego zadania to 6 544 000,00 zł.

Fundusz ochrony Środowiska

www.wfosigw.lodz.pl

W ramach aktualnie prowadzonych prac ma powstać 226 metrów sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkoszyńskiej i 735 metrów w ul. Łódzkiej.   

Na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Łąkoszyńskiej w ramach przetargu sektorowego nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Firmę Prospol S.C. Daniel, Marzena Proskura, z siedzibą Majków Duży 60a, 97-371 Wola Krzysztoporska.
Koszt inwestycji wynosi netto: 211.000,00zł (brutto:259.530,00zł)

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łódzkiej wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROBUD Paweł Złotowski z siedzibą w Leszczynku 2a, 99-300 Kutno.
Koszt wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wynosi netto: 263.927,15 zł (brutto: 324.630,39 zł)

Kierujemy podziękowania w stronę Mieszkańców wyżej wymienionych ulic za wyrozumiałość wobec utrudnień i niedogodności powstałych podczas realizacji projektu. Dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować uciążliwości związane z prowadzonymi pracami.

Liczymy na dalszą współpracę, bowiem mieszkańcy ww. ulic będą mogli korzystać z pobudowanych sieci. Pierwszym krokiem będzie wypełnienie i złożenie w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Druki dostępne są na naszej stronie internetowej.

W przypadku pytań lub wątpliwości służymy pomocą i podajemy numer kontaktowy 24 251 07 56 lub 24 254 35 54

 

Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łąkoszyńska

Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łąkoszyńska

 

Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łąkoszyńska

Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łąkoszyńska

 

Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łąkoszyńska

Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łąkoszyńska

 

Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łąkoszyńska

Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łódzka

 

 

 

Top