Komunikat

Zarząd PWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi na instalacji technologicznej w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej w dniach 11 do 17.VI.2019 r., mogą wystąpić okresowe podwyższenia parametrów
fizyko-chemicznych wody tłoczonej do sieci.
Potencjalne zmiany jakości wody nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.
Przepraszamy Odbiorców za możliwe wystąpienie niedogodności.

Top