iso9001Laboratorium zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków może wykonywać badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dzięki temu, że System zarządzania Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie – decyzja nr PSSE/HK/WM/4661/1/19 z dnia 14.01.2019. Ponadto Laboratorium posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakości PN-EN ISO 9001:2015 (Certyfikat Nr. CSJ/704/2018) Wyniki badań pochodzące z Laboratorium w myśl obowiązującego ustawodawstwa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.

Top