iso9001W grudniu 2007 roku w celu zwiększenia zadowolenia Zleceniodawcy badań, Prezes Zarządy Spółki podjął decyzję o wdrożeniu w Laboratorium Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 z elementami normy PN-EN ISO/EC 17025.

Ogólne cele systemu jakości zostały udokumentowane w deklaracji Polityki Jakości wydanej przez Prezesa Zarządu Spółki. Dla utrzymania Systemu Prezes Zarządu powołał Pełnomocnika ds. Jakości, który posiada przypisaną odpowiedzialność i kompetencje dla zapewnienia, że system jakości w Laboratorium jest ustanowiony, wdrożony oraz utrzymany zgodnie z normą modelową.
{gallery}lab1{/gallery} Podstawą Systemu Zarządzania Jakością stosowanego w Laboratorium jest opracowana dokumentacja, którą stanowią:

  • Księga Jakości
  • Procedury
  • Instrukcje badawcze i ogólne
  • Formularze, załączniki

 W maju 2008 wdrożony SZJ został poddany ocenie przeprowadzonej przez niezależnego auditora z jednostki certyfikującej. Przeprowadzony audit certyfikujący w zakresie badań fizyko-chemicznych wody i ścieków oraz bakteriologicznych wody wykazał zgodność wdrożonego SZJ z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Otrzymany certyfikat jest dla Naszych klientów dowodem, że dbamy o jakość naszego produktu i działamy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Laboratorium zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72/2001) poz. 747) otrzymało również pozytywną decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Oznacza to, iż może wykonywać badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a wyniki badań pochodzące z Laboratorium w myśl obowiązującego prawa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne

Awarie prosimy zgłaszać
pod numerami telefonów: 

- w dni robocze w godzinach
od 6:00 do 15:00: 

24 2510769,
24 2547461

- w pozostałych godzinach: 

24 2542946

© 2018 PWiK Sp. z o.o.