PWiK Sp. z o.o.

PWiK jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100 procent udziałów ma gmina Miejska Kutno. PWiK produkuje rocznie około 47 milionów metrów sześciennych wody i zaopatruje w nią Spółka eksploatuje 2118 kilometrów sieci wodociągowej i blisko 1954 kilometrów kanalizacyjnej. Z wodociągów, którymi w płynie woda ze studni głębinowych, korzystają prawie wszyscy mieszkańcy Kutna, 95 procent mieszkańców ma dostęp do kanalizacji. 

Top