Udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Samochód Mercedes
Samochód Mercedes

Przedsiębiorstwo eksploatuje dwa samochody jeden to Volvo drugi Mercedes ze specjalistyczną zabudową do udrażniania i czyszczenia rur w systemie kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej. Czyszczenie kanałów odbywa się metodą hydrodynamiczną, metoda ta polega na wprowadzaniu do kanału poprzez studnie rewizyjną węża ciśnieniowego zakończonego odpowiednią głowicą z dyszami. Rodzaj głowicy jest dobierany w zależności od średnicy kanału i stopnia zanieczyszczenia. Wąż wprowadza się przez studnie niżej położoną względem spadku kanału. Czynnikiem napędzającym ruch głowicy w górę kanału jest woda wypływająca z dysz zamontowanych na głowicy, wypływająca woda czyści kanał. Po dojściu do kolejnej studni następuje ruch powrotny głowicy powodując porywanie osadów i przepychanie ich w kierunku studni na której pracuje pojazd. Jednocześnie do tej studni wprowadza się wąż ssawny który wypompowuje osad do zbiornika.

Samochód Volvo
Samochód Volvo

Jeden z samochodów jest wyposażony w system recyklingu polegający na odzyskiwaniu wody z osadu co pozwala na wielokrotne wykonywanie czynności czyszczenia kanalizacji bez konieczności zjazdu z miejsca pracy w celu uzupełniana wody. Metoda hydrodynamiczna jest przyjazna dla środowiska ponieważ nie używa się w niej żadnych środków chemicznych a tylko czystą wodę ponadto system recyklingu pozwala na oszczędzanie wody i minimalizowanie nie efektywnego czasu pracy specjalistycznego sprzętu.

Top