Cennik usług laboratoryjnych

ZAKRES I CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH:
(Obowiązuje od 12.02.2018 r. Ceny nie zawierają podatku VAT, do podanych kwot należy doliczyć 23% VAT)

L.p. Nazwa oznaczenia Cena
(+ 23% VAT)
  OZNACZENIA FIZYKO - CHEMICZNE  
1 Barwa 13,63
2 Zapach 7,22
3 Smak 7,22
4 Odczyn pH 10,84
5 Mętność

10,84

6 Przewodność 10,84
7 Jon amonowy 23,09
8 Azotyny 24,30
9 Azotany 35,53
10 Żelazo 15,96
11 Mangan 17,32
12 Twardość 21,82
13 Chlorki 21,95
14 Siarczany 55,11
15 Chlor wolny

8,49

16 Glin

18,13

  OZNACZENIA MIKROBIOLOGICZNE  
1 Liczba bakterii grupy coli 54,42
2 Liczba Escherichia coli 51,69
3 Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) 48,49
4

Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w 22 ±2°C po 72 h

24,27

WYKONYWANIE BADAŃ NA ZLECENIE KLIENTA:
Zlecenia (Pobierz druk zlecenia pdf) w formie pisemnej można składać w:

  • Biurze Obsługi Klienta PWiK w Kutnie Sp. z o.o.
  • Laboratorium
  • lub przesłać faksem na numer (0-24) 254-28-44

W celu zasięgnięcia bliższych informacji dotyczących współpracy z Laboratorium zapraszamy Państwa do siedziby Laboratorium przy ul. Przemysłowej 4, 99-300 Kutno w godz. 7.00-15.00, tel. (024) 254-20-80

Top