Przetarg na odtworzenie nawierzchni

Działając na podstawie art. 132 i 133 ustawy Pzp oraz § 13 ust 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych przez PWiK Sp. z o.o. w Kutnie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na zadanie: "Odtworzenie nawierzchni – asfaltowanie ulic – po robotach na sieci wod. – kan., na terenie m. Kutna w latach 2020 – 2022 prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Kutnie".

Top