Informacja z otwarcia ofert - odtworzenie nawierzchni

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Odtworzenie nawierzchni – asfaltowanie ulic – po robotach na sieci wod. – kan., na terenie m. Kutna w latach 2020 – 2022 prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Kutnie".

Top