Przetarg nieograniczony sektorowy

Działając na podstawie art. 132 i 133 ustawy Pzp oraz § 13 ust 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych przez PWiK Sp. z o.o. w Kutnie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na zadanie  „Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w ulicach: Słoneczna, Rychtelskiego oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach : Piwna , Gadomskiego w Kutnie".

Pobierz SIWZ


Odpowiedź na zadane pytanie przez jednego z oferentów:

  Pobierz

 

 

Top