Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kutnie w ulicy Łąkoszyńskiej (nr ew. działki 588/6 - obręb Łąkoszyn).

Pobierz ogłoszenie

Top