Przetarg nieograniczony sektorowy na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kutnie w ulicy Łąkoszyńskiej – II Postępowanie

Działając na podstawie art. 132 i 133 ustawy Pzp oraz § 13 ust 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych przez PWiK Sp. z o.o. w Kutnie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kutnie w ulicy Łąkoszyńskiej (nr ew. działki 588/6 – obręb Łąkoszyn) – II Postępowanie.

Pobierz Decyzje + Opis

Pobierz Profil

Pobierz Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego 

Pobierz Przedmiar robót

Pobierz Dokument PZT

Pobierz SIWZ

Pobierz STWiOR

 

 

 

 

 

 

Top