Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.10.2020r. na zadanie:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kutnie w ulicy Łódzkiej (nr ew. działki 786 – obręb Łąkoszyn).

Informacja z otwarcia ofert

Top