Przetarg nieograniczony sektorowy na zadanie : Remont wnętrza zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody w Kutnie przy ulicy Granicznej

Działając na podstawie art. 132 i 133 ustawy Pzp oraz § 13 ust 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych przez PWiK Sp. z o.o. w Kutnie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na zadanie : Remont wnętrza zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania  Wody w Kutnie przy ulicy Granicznej (nr ew. działki 169/2 – obręb Raszew Piaski).

SIWZ

SIWZ - Załączki

Opinia o stanie technicznym i uwarunkowaniach dalszej eksploatacji zbiornika wody

Przedmiar robót

 Program funkcjonalno-użytkowy

Top