Pytania i odpowiedzi do postępowania "Remont zbiornika - Graniczna" - II

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie przekazuje treść zapytań (kolejna, 2-ga pula pytań) wraz z wyjaśnieniami do postępowania na zadanie : Remont wnętrza zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody w Kutnie przy ulicy Granicznej (nr ew. działki 169/2 – obręb Raszew Piaski). Nr sprawy 17/2020.

 Pobierz pytania i odpowiedzi do postępowania - cz. II

Top