Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Remont wnętrza zbiornika wody


Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.10.2020r. na zadanie: Remont wnętrza zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody w Kutnie przy ulicy Granicznej (nr ew. działki 169/2 – obręb Raszew Piaski). Nr sprawy 17/2020

Pobierz informację

Top