Przetarg nieograniczony sektorowy na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kutnie w ulicy Narutowicza"

Uwaga: w dniu 07-12-2020 r. o godzinie 11:40 dołączono do powyższej dokumentacji "Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego" oraz Schemat odtworzenia nawierzchni jezdni.

Schemat odtworzenia nawierzchni jezdni

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego

SIWZ-załączniki


Działając na podstawie art. 132 i 133 ustawy Pzp oraz § 13 ust 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych przez PWiK Sp. z o.o. w Kutnie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kutnie w ulicy Narutowicza na działkach o numerze ewidencyjnym 500/3, 20/3."

SIWZ

Dokumentacja

Top