Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Tankowanie pojazdów PWiK Sp. z o.o. w Kutnie”

oznaczenie sprawy 2/2018

DRUK ZP-12
Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Tankowanie pojazdów PWiK Sp. z o.o. w Kutnie”
Kwota jaką Zamawiający przeznacza na ww. zadanie to 580.000,00 złotych.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena złotych netto

 

I

FHU „TRAMP” Spółka jawna

99-300 Kutno ul. Łączycka 6

608720,64

 

II

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Kutnie Sp. z o.o

99-300 Kutno ul. Oporowska 10

637174,32

Sekretarz Komisji Przetargowej (-) Elżbieta Chmielecka
Przewodniczący Komisji Przetargowej (-) Andrzej Tarka

Top