Informacja z otwarcia ofert - sprawa 6/2018

Informacja z otwarcia ofert nr sprawy 6/2018 na zadanie „Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej  w ulicach Jastrzębia i Sokola w Kutnie”.

 Pobierz

Awarie prosimy zgłaszać
pod numerami telefonów: 

- w dni robocze w godzinach
od 6:00 do 15:00: 

24 2510769,
24 2547461

- w pozostałych godzinach: 

24 2542946

© 2018 PWiK Sp. z o.o.