Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wituszyńskiego w Kutnie”

oznaczenie sprawy 7/2018   DRUK ZP-12
Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wituszyńskiego w Kutnie”
Kwota jaką Zamawiający przeznacza na ww. zadanie to 350.000,00 złotych.

 Pobierz informację 

Awarie prosimy zgłaszać
pod numerami telefonów: 

- w dni robocze w godzinach
od 6:00 do 15:00: 

24 2510769,
24 2547461

- w pozostałych godzinach: 

24 2542946

© 2018 PWiK Sp. z o.o.