Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wituszyńskiego w Kutnie”

oznaczenie sprawy 7/2018   DRUK ZP-12
Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wituszyńskiego w Kutnie”
Kwota jaką Zamawiający przeznacza na ww. zadanie to 350.000,00 złotych.

 Pobierz informację 

Top