Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie art. 132 i 133 ustawy Pzp oraz § 13 ust 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych przez PWiK Sp. z o.o. w Kutnie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod torami linii kolejowej 18 KUTNO-PIŁA GŁÓWNA kilometraż 3.240 oraz w ul. Zachodniej w Kutnie”.

Pobierz

Pobierz skompresowane dane

Top