Informacja z otwarcia ofert sprawa 10/2018

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod torami linii kolejowej 18 KUTNO-PIŁA GŁÓWNA kilometraż 3.240 oraz w ul. Zachodniej w Kutnie”.

Pobierz

Awarie prosimy zgłaszać
pod numerami telefonów: 

- w dni robocze w godzinach
od 6:00 do 15:00: 

24 2510769,
24 2547461

- w pozostałych godzinach: 

24 2542946

© 2018 PWiK Sp. z o.o.