Przetarg na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią w ulicy Metalowej w Kutnie

Działając na podstawie art. 132 i 133 ustawy Pzp oraz § 13 ust 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych przez PWiK Sp. z o.o. w Kutnie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na zadanie: „Budowa  przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią w ulicy Metalowej w Kutnie”.

Pobierz SIWZ

Pobierz dane dla Wykonawców

Top