Przetarg na ochronę fizyczną obiektu wraz z monitoringiem PWiK

Działając na podstawie art. 132 i 133 ustawy Pzp oraz § 13 ust 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych przez PWiK Sp. z o.o. w Kutnie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na zadanie: „Całodobowa ochrona fizyczna obiektu wraz z monitoringiem PWiK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4 oraz całodobowe monitorowanie instalacji alarmowej obiektów Stacji Uzdatniania Wody ul. Graniczna 13 i ul. Metalowa 4 oraz Studni Głębinowych w mieście Kutnie w latach 2020-2021”.

Pobierz SIWZ

Top