Przetarg na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej

Działając na podstawie art. 132 i 133 ustawy Pzp oraz § 13 ust 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych przez PWiK Sp. z o.o. w Kutnie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na zadanie:
"Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w ulicy: Fijakowskich, Porzeczkowej oraz przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Saklęczkowskiej w Kutnie".

Top