Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami bocznymi wzdłuż ulicy Józefa Chełmońskiego w Kutnie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami bocznymi wzdłuż ulicy Józefa Chełmońskiego i ulicy Jacka Malczewskiego w Kutnie (działki o nr ew. 771, 773/4, 775/8, 775/25, 776/4, 775/19, 773/15 – obręb Łąkoszyn) . Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI/05/2021.

Pobierz informację


Drukuj