Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do godz. 15.00

Do zadań Biura Obsługi Klienta należy:
 • przyjmowanie wniosków od odbiorców na przyłączenie się do sieci wod. - kan.
 • przyjmowanie zgłoszeń na odbiory techniczne przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych i ustalanie terminu odbioru,
 • przyjmowanie wniosków na zawarcie umowy, a następnie sporządzanie umów na pobór wody
  i/lub odprowadzanie ścieków
 • przyjmowanie wniosków na montaż dodatkowych wodomierzy (montaż we własnym zakresie odbiorcy)
 • przyjmowanie zgłoszeń na odbiory dodatkowych wodomierzy
 • przyjmowanie zleceń na usługi wod. - kan.
 • przyjmowanie reklamacji od odbiorców
 • przyjmowanie od dłużników Spółki podań w sprawie uregulowania należności
 • przyjmowanie odczytów wodomierza: drogą elektroniczną - odczyt@pwik.kutno.pl, bok@pwik.kutno.pl
  telefonicznie - 24 2510755, 24 2510756, 24 2510752 lub 506292143.
Umowa
1
Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków - gospodarstwa domowe
2
Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków - działalność gospodarcza
3
Upoważnienie współwłaściciela do zawarcia umowy
Zagadnienia techniczne
1
Wniosek o wydanie warunków technicznych o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2
Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego
i/lub kanalizacyjnego
3
Wytyczne techniczne montażu wodomierza dodatkowego
Zlecenia
1
Zlecenie wykonania analizy wody
2
Zlecenie wykonania usługi
Oświadczenia
1
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną
2
Oświadczenie, najem
Biuro Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00
This image for Image Layouts addon

Zgłaszanie awarii


Awarie prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:


w dni robocze w godzinach
od 6:00 do 15:00

tel: 24 251 07 69

tel: 24 254 74 61

w pozostałych dniach i godzinach:

tel: 24 254 29 46