Informacja z otwarcia ofert w dniu 24 sierpnia 2023 r. dotycząca przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Dojazd, Stanleya Musiała, Bitwy pod Kutnem"

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24 sierpnia 2023 r. dotycząca przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Dojazd, Stanleya Musiała, Bitwy pod Kutnem (działki 530/22, 530/37, 128/4, 339/4, 339/10, 340/24, 340/15, 340/18, 341/6, 342/6, 344/8, 344/14, 345/6, 346/9, 113/7, 339/3) obręb Grunwald,  99-300 Kutno".                   
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI/01/2023.

Plik w formacie PDF;

Informacja z otwarcia ofert


Drukuj