Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Dojazd, Stanleya Musiała, Bitwy pod Kutnem obręb Grunwald, 99-300 Kutno"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Dojazd, Stanleya Musiała, Bitwy pod Kutnem (działki 530/22, 530/37, 128/4, 339/4, 339/10, 340/24, 340/15, 340/18, 341/6, 342/6, 344/8, 344/14, 345/6, 346/9, 113/7, 339/3) obręb Grunwald, 99-300 Kutno".                     

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI/01/2023 .

 

Plik w formacie PDF:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Drukuj