Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na realizację usług z zakresu ochrony osób i mienia na terenie i w obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie pn.

Całodobowa ochrona fizyczna obiektu wraz z monitoringiem PWiK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4 oraz całodobowe monitorowanie instalacji alarmowej obiektów Stacji Uzdatniania Wody ul. Graniczna 13 i ul. Metalowa 4 oraz Studni Głębinowych w mieście Kutnie w okresie od 01 września 2022 r. do 31 marca 2024 r.  


Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI/01/2022 .

Plik w formacie PDF:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Drukuj