Przetargi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Przemysłowa 4 udzielając zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane opłacanych przez Zamawiającego zobowiązane jest do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 2019 z późn. zm.).

czytaj dalej