Spis telefonów

Lp.
Nazwa komórki
Numer telefonu
1
Sekretariat
24 253 33 20
2
Sekretariat – Fax
3
Biuro Obsługi Klienta
24 254 35 33
24 251 07 52
24 251 07 55
24 251 07 56
506 292 143
4
Dział Organizacyjno-Pracowniczy - Kierownik
24 251 07 53
5
Dział Organizacyjno-Pracowniczy
24 251 07 50
6
Dział Utrzymania Sieci
24 254 74 61
24 251 07 69
24 251 07 72
7
Dział Inwestycji - Kierownik
24 251 07 68
8
Dział Inwestycji
    zamówienia publiczne
24 251 07 86
24 251 07 89
9
Dział Laboratorium
24 254 20 80
10
Sekcja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej
24 251 07 71
11
Inspektor Ochrony Danych
24 251 07 78
12
Portiernia - Pogotowie Wodociągowe
24 251 07 87
24 254 29 46

Dane adresowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Przemysłowa 4

tel. 24 253 33 20

e-mail: biuro@pwik.kutno.pl

Mapa dojazdu