Spis telefonów

Lp.
Nazwa komórki
Numer telefonu
1
Sekretariat
24 253 33 20
2
Sekretariat – Fax
3
Biuro Obsługi Klienta
24 254 35 33
24 251 07 52
24 251 07 55
24 251 07 56
506 292 143
4
Dział Organizacyjno-Pracowniczy - Kierownik
24 251 07 53
5
Dział Organizacyjno-Pracowniczy
24 251 07 50
6
Dział Utrzymania Sieci
24 254 74 61
24 251 07 69
24 251 07 72
7
Dział Inwestycji - Kierownik
24 251 07 68
8
Dział Inwestycji
    zamówienia publiczne
24 251 07 86
24 251 07 89
9
Dział Laboratorium
24 254 20 80
10
Sekcja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej
24 251 07 71
11
Inspektor Ochrony Danych
24 251 07 78
12
Portiernia
Pogotowie Wodociągowe tel. stacjonarny
Pogotowie Wodociągowe tel. komórkowy
24 251 07 87
24 254 29 46
884 774 006

Dane adresowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Przemysłowa 4

tel. 24 253 33 20

e-mail: biuro@pwik.kutno.pl

Mapa dojazdu