Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do godz. 15.00

Do zadań Biura Obsługi Klienta należy:
 • przyjmowanie wniosków od odbiorców na przyłączenie się do sieci wod. - kan.
 • przyjmowanie zgłoszeń na odbiory techniczne przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych i ustalanie terminu odbioru,
 • przyjmowanie wniosków na zawarcie umowy, a następnie sporządzanie umów na pobór wody
  i/lub odprowadzanie ścieków
 • przyjmowanie wniosków na montaż dodatkowych wodomierzy (montaż we własnym zakresie odbiorcy)
 • przyjmowanie zgłoszeń na odbiory dodatkowych wodomierzy
 • przyjmowanie zleceń na usługi wod. - kan.
 • przyjmowanie reklamacji od odbiorców
 • przyjmowanie od dłużników Spółki podań w sprawie uregulowania należności
 • przyjmowanie odczytów wodomierza: drogą elektroniczną - odczyt@pwik.kutno.pl, bok@pwik.kutno.pl
  telefonicznie - 24 2510755, 24 2510756, 24 2510752 lub 506292143.
Umowa
1
Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków - gospodarstwa domowe
2
Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków - działalność gospodarcza
3
Upoważnienie współwłaściciela do zawarcia umowy
Zagadnienia techniczne
1
Wniosek o wydanie warunków technicznych o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2
Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego
i/lub kanalizacyjnego
3
Wytyczne techniczne montażu wodomierza dodatkowego
Zlecenia
1
Zlecenie wykonania analizy wody
2
Zlecenie wykonania usługi
Oświadczenia
1
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną
2
Oświadczenie, najem
Laboratorium/woda
1
Decyzja nr PPIS.HK.9020.1.986.2023.MW z dnia 28-12-2023 r. - zatwierdzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie Systemu Zarządzania Laboratorium PWIK Sp. z o.o. w Kutnie
2
Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakości PN-EN ISO 9001:2015 (Certyfikat Nr. CSJ/704/2020)
3
POLITYKA JAKOŚCI
4
ZAPYTANIE OFERTOWE
5
ZLECENIE WYKONANIA ANALIZ WODY
6
PROTOKÓŁ POBIERANIA PRÓBEK
7
INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK
8
AKTUALNA OCENA JAKOŚCI WODY - METALOWA
9
AKTUALNA OCENA JAKOŚCI WODY - GRANICZNA
10
WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ – SUW GRANICZNA
11
WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ – DUW METALOWA
12
Zgłoszenie skargi na działalność Laboratorium
13
ZAKRES I CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH
Biuro Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00
This image for Image Layouts addon

Zgłaszanie awarii


Awarie prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:


w dni robocze w godzinach
od 6:00 do 15:00

tel: 24 251 07 69

tel: 24 254 74 61

w pozostałych dniach i godzinach:

tel: 24 254 29 46